INTEGRAL BUREAU

DENETİM

Kuruluşların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla; risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinde etkinliklerini yükseltiyoruz. Etkin yürütülen denetim faaliyetlerimizle firmaların amaçlarına ulaşmasında yardımcı oluyoruz. Firmaların kurumsal yönetişim süreçlerini iyileştirerek, operasyonel riskleri yönetmesinde, tedarik zinciri ve dağıtım noktalarını kontrol altında tutmasında güçlü bir destek unsuru ve çözüm ortağı oluyoruz. Firmalara zaman ve emek tasarrufu yaratarak tüm bu süreci onlar yerine yürütüyor, kendi odak noktalarına yoğunlaşmalarını sağlıyoruz.

Talep edilen kapsamda; denetim soru listelerinin hazırlanması, denetlenecek noktalarla bağlantı sağlanıp planlamanın yapılması, denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, çıkan uygunsuzluk ve aksiyonların takibi süreçlerinde tecrübeli bir altyapıya ve etkin bir programa sahibiz. Talep doğrultusunda haberli, habersiz veya yarı haberli yapılan denetimleri, her proje için sektör ve denetim tecrübesine sahip denetçilerle yürütüyoruz.

Tedarikçi, Mağaza , Restoran/Mutfak ve Depo denetimlerimizle; işletmelerin tasarrufunu, verimliliğini ve memnuniyetini hedefliyoruz.