IFS Food Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi - Integral Bureau
Home IFS Food Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi

IFS Food Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi ile temel amaç; iç tetkikçilerin
sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol
alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. IFS Food standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik
edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle
doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini
sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.
IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi, sırasında üzerinde durulacak konular aşağıdaki
başlıklarla listelenmiştir.
– IFS Food Standardına Genel Bakış
– Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
– Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
– Tetkiki Planı Hazırlama
– Soru Listeleri Oluşturma Metotları
– Soru Sorma Teknikleri
– Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
– Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
– Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
– Tetkikçi Özellikleri

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimine katılacak kişiler, IFS Food standart gerekliliklerini
yerine getirerek, sistemin uygulanabilmesi ve iyileşmesini sağlamaktan sorumlu ekipte yer alan veya kuruluş
içi tetkik takımlarında yer alacak kişilerdir. Katılımcıların IFS Food standardı ile ilgili temel bilgilere sahip
olması önerilmektedir.

Eğitmenlerimiz konularında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Eğitim boyunca tüm konularda eğitmenler
tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin
etkinliğini arttırırlar.

Katılım formu

Tarih

19 Nis 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku