ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi - Integral Bureau
Home ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi, tetkiklerin planlanmasında, uygulanmasında ve
raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve
hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde
yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.

Bir kuruluşun, bilgi güvenliğini tüm yönleriyle değerlendirebilmek için gerekli uzmanlık  seviyesindeki
pratik bilgi ve beceriler, öğrenilebilir ve kazanılabilir yeteneklerdir.
Bu iki günlük eğitim, tetkik sürecinin tüm yönlerini katılımcılara aktarmaktadır.

Kimler Katılmalı
– ISO/IEC 27001:2013 standardını bilen personel,
– Tetkik işlemlerini düzenleyen yöneticiler,
– Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini tetkik etme sorumluluğu verilmiş kişiler,
– Bilgilerini güncellemek isteyen mevcut tetkikçiler.
İşinize Faydası
– Kuruluş içinde uzman tetkikçilerin olması
– Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik uluslararası standarda uygunluğun sağlanması
– Şirketin, iç tetkik aracılığıyla bilgi güvenliği yönetimini müşterinin şartlarına uyacak şekilde sunma
becerisini göstermesini sağlamak
– Kuruluşun , Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini karşılaştırmasını sağlamak

Eğitim Yapısı
– ISO/IEC 27001:2013 standardını anlamanın, tetkikler için nasıl bir temel oluşturduğunun
gösterilmesi
– Katılımcılar, seanslar ve alıştırmalar ile şu tetkik aşamalarını belirleyebilecektir:
– Tetkik prensipleri
– Bir tetkik programının yönetilmesi
– Tetkik aktiviteleri
– Tetkikin başlatılması
– Tetkik için hazırlanma
– Tetkikin yapılması
– Tetkikin sonlandırılması
– Tetkikin takibi

Gerekli Ön Bilgi
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Katılım formu

Tarih

08 May 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku