ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi - Integral Bureau
Home ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Tüm kuruluşlar, hedeflerini yerine getirme konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalırlar. Kanıtlanmış bir
yöntem olarak risk yönetimi, çıktıların kontrol edilebileceği alanları arttırırken çıktıların tahmin edilemeyeceği
ve üzerinde kontrol sağlanamayacak alanlardaki etkileri en aza indirmek için sistematik bir çerçeve ve proses
sağlamaktadır.

Kuruluşun mevcut konumu ile ilgili bir referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak ve ISO 31000:2018
prensiplerini uygulamak için becerileri kazanın. Amacı, risk yönetimi prensiplerini ve kılavuzlarını ISO
31000:2018’e göre etkin şekilde uygulamak için tipik bir çerçeve sağlamak olan bu eğitimde, adım adım bir
yaklaşım kullanarak, bir uygulama planının nasıl geliştirileceğini, gerekli dokümantasyonun nasıl
oluşturulacağını, risk yönetimi prosesinizin nasıl oluşturulacağını ve sürekli iyileştirmenin nasıl sağlanacağını
öğreneceksiniz.

Yüksek etkiye sahip hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımız, bilgilerin kalıcılığını ve becerilerin uygulanmasını
iyileştirerek öğrenmeyi arttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleri daha iyi anlamayı ve iş performansınıza daha
fazla etki etmeyi sağlayan, alıştırma temelli bir eğitimdir.
Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası bilinirliği olan BSI Eğitim Akademisi sertifikasına sahip olacaksınız.

 

Kimler Katılmalı
Bu eğitim, yöneticiler ve muhtemel risk yönetimi uygulayıcıları ile bu konuda çaba gösteren paydaşlar için
tasarlanmıştır.

 

Eğitimin Faydası
Bu eğitim:
– ISO 31000:2018’de tarif edilen prensipleri, çerçeveyi ve prosesi ve bunların ilişkilerini anlamanıza
– Bu standartta yer alan kılavuzlara göre bir risk yönetimi çerçevesinin uygulanması konusunda kuruluşunuza
yardımcı olmanıza
– Riski tüm seviyelerde yönetilmesi konusunda yönetim ve liderliğin rolünü anlamanıza
– Bir referans çizgisi gözden geçirmesi yapma, boşlukları belirleme ve kuruluşunuza ISO 31000:2018’deki
kılavuzlarla uyumlandırmada yardımcı olmak için bir Gantt şeması oluşturmaya başlamak konusunda güven
vermenize yardımcı olacaktır.

 

Eğitim Yapısı
Bu eğitimi tamamladığınızda şunları yapmak için bilgi sahibi olacaksınız:
– ISO 31000:2018 kılavuzlarının uygulanması için bir risk yönetimi çerçevesini kavramak
– ISO 31000:2018’deki kılavuzları temel alarak, prensipler, çerçeve ve risk prosesi arasındaki ilişkileri
yorumlamak (uygulama bakış açısı ile)

 

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları yapmak için becerilere sahip olacaksınız:

– Bir kuruluşun ISO 31000:2018’e göre mevcut durumu ile ilgili referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak
– ISO 31000:2018 kılavuzlarını temel alarak riskin yönetilmesi için gerekli prensiplerle uyumlu şekilde bir risk
yönetmi çerçevesi ve risk yönetimi prosesini uygulamak

 

Ön Gereklilikler
Bu eğitim, Integral Bureau’nunn Risk Yönetimi Gereklilikler Eğitiminde anlatılan, ISO 31000:2018’in gerekçesini ve
yapısını anlamış olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle Standardın kılavuzları ile ilgili bilgilendirme
yapılmayacaktır. Lütfen, Risk Yönetini Gereklilikler Eğitimimizi inceleyiniz.

Katılım formu

Tarih

19 Nis 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku