ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi
Home ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi

Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (İS&G YS) benimsenmesi, bir kuruluşun iş sağlığı ve
güvenliği performansını artırarak ve risklerini azaltarak sistemini daha iyi yönetebilmesini amaçlamaktadır.
Bir iç tetkik, etkin İS&G YS için temel bir unsurdur. Bu eğitime katılarak, kuruluşunuzun İS&G performansını
iyileştirmesine yardımcı olacak becerileri kazanıp geliştirebilirsiniz.

Bu eğitim, ISO 45001’e dayalı süreçlerin uygunluğunu ve uygulamasını değerlendirmek ve raporlamak için
gerekli becerileri geliştirmektedir. Bir tetkiki nasıl başlatacağınızı, tetkik faaliyetlerine nasıl hazırlık
yapacağınızı ve nasıl yürüteceğinizi, tetkik raporlarını nasıl birleştirip dağıtacağınızı ve takip faaliyetlerini nasıl
tamamlayacağınızı öğreneceksiniz.

Kimler Katılmalı
– ISO 45001 geçişinin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, yönetilmesi veya tetkik edilmesine dahil
olan tüm süreç sahipleri

Ne Öğreneceğim?
Eğitim sonunda aşağıdakileri öğrenmiş olacaksınız:
– Annex SL Ek 2 ve yeni ISO yüksek seviye yapı için çerçeve
– Bağlam, Liderlik, Planlama, Destek ve Operasyon ile ilgili belirli yeni gereklilikler
– ISO 45001 için geçerli olan yeni ve değişen terimler ve tarifler
– OHSAS 18001:2007’den ISO 45001’e gerekliliklerdeki önemli değişiklikler

İşinize faydası
Bu eğitim:
– OHSAS 18001:2007 ile ISO 45001 arasındaki öngörülen farkları anlamanıza
– Mevcut İS&G Yönetim sisteminizde neleri değiştirmeniz gerektiğini belirlemenize
– BSI ile belgenizin geçişini nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır.
Gerekli Ön Bilgi
– OHSAS 18001:2007 gerekliliklerini biliyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca eğitime gelmeden önce ISO 45001
Standardını okumanız faydalı olacaktır.

Katılım formu

Tarih

19 Nis 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku