ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi - Integral Bureau
Home ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Bu eğitimin amacı, kuruluşunuzun ISO 50001:2018 gerekliliklerini uygulayarak enerji kullanımı, tüketimi ve
verimliliğini iyileştirmesine yardımcı olabilecek bir enerji yönetim sistemini (EnYS) oluşturmak ve uygulamak
için, çeşitli araçları ve teknikleri anlamak ve bunları uygulamaktır.

Bir EnYS’nin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi için çeşitli teknik ve teknik olmayan araçlar ve
teknikler gereklidir. Bu eğitim, ISO 50001:2018 gerekliliklerini uygulamak için bilgi ve becerilerinizi
geliştirecektir.

Çeşitli alıştırmalar, grup çalışmaları ve yansıtmalar aracılığiı ile, bir EnYS’nin aşağıdakiler de dahil çeşitli
boyutlarını uygulama konusunda pratik kazanacaksınız:

– Proje planlarının hazırlanması
– EnYS’nin iş proseslerine entegre edilmesi
– Üst yönetimin katılımının kazanılması
– Enerji gözden geçirmelerin yürütülmesi
– Enerji referans noktalarının ve enerji performans göstergelerinin tanımlanması
– Farkındalık inşa edilmesi
– Amaçların ve enerji hedeflerinin belirlenmesi

Bir BSI eğitmeni, tartışmaları kolaylaştıracak, katılımcılar arasında içgörü ve deneyimler ortaya koyacak ve
ISO 50001 enerji yönetim sistemini tasarlama, uygulama ve sürdürme kavramlarını hayata geçirecektir. Bu,
eğitimde öğrendiklerinizi iş yerinde uygulama konusunda maksimum fayda sağlayacaktır.

 

Kimler Katılmalı
ISO 50001:2018’i temel alan bir enerji yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesinde yer
alan herkes

İşinize Faydası

Bu eğitim:
– ISO 50001:2018’I temel alan bir EnYS’nin geliştirilmesi ve uygulanması
– Amaçların ve enerji hedeflerinin, kuruluşun stratejik niyeti ve istenen sonuçları ile uyumlandırılmasını güvence
altına alma
– ISO 50001:2018’I uygulamak için bir proje planı geliştirilmesi
– Bir ENYS’yi uygulamak için gerekli kaynakların, yeterliliklerin ve kaynakların belirlenmesi
– ISO 50001:2018 gerekliliklerin iş proseslerinin ve diğer IS ve ISO olmayan yönetim sistemleri içerisine entegre
edilmesi
– Kuruluşunuzun enerji performansı ve maliyetleri, çevresel etkileri ve diğer amaçlarının sürekli
iyileştirilmesi konularında yardımcı olacaktır

 

Eğitim Yapısı
Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdakileri yapabiliyor olacaklardır:
– Bir ISO 50001:2018 EnYS’yi planlamak ve uygulamak
– Bir EnYS’yi uygulamak için gerekli kaynakları tanımlamak
– Bir EnYS’yi uygulamak için proje planlarını oluşturmak ve yönetmek
– EnYS gerekliliklerini iş prosesleriniz içerisinde entegre etmek
– Enerji gözden geçirmesi, enerji referans noktaları, enerji performans göstergeleri ve enerji ölçümleri ile ilgili
teknik boyutları geliştirmek ve kullanmak
– Enerji politikaları, prosesleri, amaçları, enerji hedefleri ve dokümante edilmiş bilgileri oluşturmak
Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası tanınırlığa sahip BSI Eğitim Akademisi sertifikasına sahip olacaksınız.

Katılım formu

Tarih

26 Şub 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku