ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi - Integral Bureau
Home ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir enerji
yönetim sistemi iç tetkikinin esasları konusunda eğitileceksiniz. Tartışmalar ve uygulamalı alıştımalar
ile hem standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve
raporlanacağını öğreneceksiniz. Eğitim katılımcıları, kuruluşlarında uyguladıkları enerji yönetim
sisteminin etkinliğini gözden geçirmek için gerekli pratik tetkik bilgilerini kazanacaklardır. Bu eğitim
ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi tetkiklerinin ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleri ile nasıl
entegre edileceğini de ele alacaktır.

Kimler Katılmalı
Kuruluşların Enerji Yönetim Sistemi uygulamalarını izlemek ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi iç
tetkikçisi olmak isteyen herkes

 

İşinize Faydası
– İç tetkik konusunda uzmanlık,
– Enerji yönetim sisteminizin (ENYS) etkin olduğuna dair güven,
– Üçüncü taraf tetkiklere hazırlık,
– Kuruluş çapında tüm çalışanları enerji verimliliği konusunda haberdar etme yeteneği,
– İç tetkiklerde yönetim sistemlerinin entegre edilmesi konusunda bilgi.

Eğitim Yapısı
Bu eğitimi tamamladıklarında, katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır:
– Tetkik prensiplerini ve tetkikçi sorumluluklarını belirlemek
– Bir ENYS için iç tetkik planlama
– Resmi olmayan açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirmek
– İyi süreç belirleme, örnekleme ve soru sormaya dayali bir tetkik gerçekleştirmek
– Sözlü ve yazılı geri bildirim yapmak
– Kısa ve öz uygunsuzluklar oluşturmak ve dokümante etmek
– Tetkiki etkin bir biçimde raporlamak
– Düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak
– ENYS’yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek

Gerekli Ön Bilgi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimine katılabilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim
Standardı hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Eğitim sonrası yapılacak olan sınav sonucunda
başarılı olanlara Başarı Belgesi, diğer katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Bilgi ve Katılım Formu

Tarih

18 Şub 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku