ISO 45001:2018 Başdenetçi Eğitim - Integral Bureau
Home ISO 45001:2018 Başdenetçi Eğitim

ISO 45001:2018 Başdenetçi Eğitim

ISO 45001:2018 Başdenetçi Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G) Baş Tetkikçi Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği
gereklilikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelere uygun temel tetkik prensiplerini ve
uygulamalarını içermektedir. Bu eğitime katılarak, katılımcılar alıştırma temelli öğrenme, grup çalışmaları ve
açık tartışmalar aracılığı ile gerekli tetkik becerilerini edineceklerdir. Tecrübeli BSI eğitmenleri, tetkikin
başlatılmasından tetkik takibinin yapılmasına kadar tüm tetkik süreci boyunca katılımcılara rehberlik
edeceklerdir. İlgili CQI ve IRCA sınavını ve beceri değerlendirmesini geçerek bu eğitiminin başarıyla
tamamlamanız, yönetim sistemleri tetkiklerini yürütebilmek ve yönetebilmek için gerekli bilgi ve becerilere
sahip olduğunuzun kanıtı olacaktır.

Kimler Katılmalı?
– Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G) tetkikinde görev alacak olan herkes.

Ne Öğreneceğim?
Eğitim sonunda, başarılı katılımcılar aşağıdakileri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olacaklardır:

Bilgi
– Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, standartlarının, yönetim sistemi tetkikinin ve üçüncü taraf
belgelendirmenin amaçlarını açıklayabilmek. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının
iyileştirilmesinin faydalarını anlatabilmek.
– ISO 19011 ve ISO/IEC 17021’e uygun olarak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkikinin planlanması,
yürütülmesi, raporlanması ve takibinin yapılması konusunda bir tetkikçinin rolünü açıklamak.

Beceriler
– ISO 45001’e uygunluğu (veya uygunsuzluğu) belirlemek için, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021’e uygun olarak, bir
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkikini planlamak, yürütmek, raporlamak ve takibini yapmak.

Ne kazanacağım?
– Eğitimi başarıyla tamamladığınızda, CQI ve IRCA onaylı bir eğitim sertifikasına sahip olacaksınız.

Gerekli Ön Bilgi
– Eğitim öncesinde katılımcıların aşağıdaki bilgilere sahip olması beklenmektedir:
Yönetim sistemleri
– Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsü
– Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetimin sorumluluğu, politika, hedefler, planlama, uygulama,
ölçme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki karşılıklı ilişkiler.İş sağlığı ve güvenliği yönetimi
– Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risk kontrolü, yasal ve diğer şartlara uygunluk aracılığı ile iş
sağlığı ve güvenliğinin yönetimi kavramları.
– İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanması, işle ilgili yaralanma ve
hastalıkların önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği performansının proaktif olarak iyileştirilmesi arasındaki ilişki.
– İlgili ulusal iş sağlığı güvenliği mevzuatı ve gereklilikleri ile ilgili genel örnekler

Katılım formu

Tarih

09 May 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku