Problem Çözme Teknikleri Eğitimi - Integral Bureau
Home Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz
edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme
araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimin son bölümünde örnek bir vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve
tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de
katılımcılara anlatılmaktadır.

– Giriş
– Problemi Tanımlama
– Problem Çözme Aşamaları
– Problemin Analizi
– Problem Çözme Teknikleri
– Beyin Fırtınası
– Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
– Pareto Diyagramı
– Akış Diyagramları
– Sebep-Sonuç Diyagramı
– Histogram
– Dağılım Diyagramı
– Kontrol Diyagramları
– Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Uygulama
– Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması
– Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

Katılım formu

Tarih

18 Şub 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku