Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme Teknikleri Eğitimi - Integral Bureau
Home Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme Teknikleri Eğitimi

Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde kuruluşlarda süreç yönetimi kavramını, temel ilkelerini etkili ve başarılı olarak uygulamak için
gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ;
– Kurumsal bir yönetim aracı olarak süreç ve süreç yönetimi kavramlarını doğru ve kapsamlı olarak
paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
– Yüksek performanslı ve başarılı bir süreç yönetimi yapısı oluşturmanın önemli unsurlarını ve engelleyen
riskleri değerlendirmek
– Süreç yönetimini kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak uygulamak üzere
gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
– Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla süreç yönetiminin alanlarının katılımcılar tarafından tanınmasını
sağlamak
– Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için süreç yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve
uygulama birliği yaratmaktır.

 

Programın İçeriği
– Süreç tanımı
– Süreç bileşenleri
– Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim
– Süreçlerin belirlenmesi
– Girdi, çıktı, kaynaklar
– Süreç haritası
– Süreç mimarisi ve Süreç analizi
– Süreç performans göstergeleri
– Kritik süreçlerin belirlenmesi
-Ölçme kavramı
– Kritik süreç parametreleri ve ölçütleri
– Süreç analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
– Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi
– Süreç iyileştirme metodolojisi- temel aşamalar
– Süreç iyileştirme ekipleri – çalışma dinamiği

Süre
Eğitim süresi 2 gündür.

 

Katılımcılar
Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, süreç yönetimi konusunda bilinç
ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar

Katılım formu

Tarih

19 Nis 2024

Zaman

08:00 - 18:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku
Daha Fazla Oku