ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 standardı ilk olarak 1994 yılında BS 7750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 14000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından 1996 yılında Uluslararası Standart olarak benimsenip yayınlanmıştır.

Integral Bureau olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için ISO 14001’in tüm etkilerini anlamanız, etkin olarak uygulamanız ve yönetim sisteminizin performansını sürekli iyileştirmeniz için bir dizi eğitim programı hazırladık.

Bu eğitimler hem genel katılıma açık olarak, hem de kuruluşunuza özel düzenlenebilir.

– ISO 14001 Bilinçlendirme Eğitimi 

– ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi 

– ISO 14001 Başdenetçi Eğitim

– ISO 31000 Risk Yönetimi Gereklilikler Eğitimi 

– ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

– Entegre Yönetim Sistemleri Bilinçlendirme Eğitimi

– ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Denetim Eğitimi

Etkinlik bulunamadı!