ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

2015 yılında revize edilen ve dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı, bu yeni versiyonu ile birlikte risk tabanlı yaklaşımını merkeze koymuş; sürekli iyileştirmenin desteklenmesi ve önleyici faaliyetler yerine risk tabanlı yaklaşımın hedeflenmesi sağlanmıştır.

ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise tarafların ihtiyaçlarının göz önünde tutulmasıdır. Yeni versiyon, paydaş tanımlama ve onların beklentilerini kavrama konusunda ilişki analizini de gerekli kılmaktadır. Böylelikle standart, ürün ve hizmet sağlama yeterliliği, yasal şartlara uyum göstermek ve müşteri memnuniyeti konularında daha yüksek bir çıta belirlemiştir.

Hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen  ISO 9001:2015 standardı; Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta Dayalı  Karar Verme gibi temel prensipleri ile tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesini, karlılığını ve müşteri memnuniyetini arttırmasını beraberinde getirecek güçlü bir sistemdir.

Integral Bureau olarak, ISO 9001 eğitimlerini genel katılıma açık olarak düzenlendiğimiz gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilmekteyiz. 

Eğitim detaylarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi 

– ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi

– Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Eğitimi 

– ISO 9001:2015 Başdenetçi Eğitimi 

– Entegre Yönetim Sistemleri Bilinçlendirme Eğitimi

– ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Denetim Eğitimi 

Etkinlik bulunamadı!