FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 FSSC 22000 V5 Geçiş Eğitimi
– FSSC 22000 V5 Bilgilendirme Eğitimi 
– FSSC 22000 V5 İç Denetçi Eğitimi

FSSC 22000, gıda maddelerinin hazırlık, üretim, ambalajlama ve dağıtım gibi farklı proseslerin ayrı ayrı kontrol altında tutulmasına ve takip edilmesine imkan veren bir standarttır. FSSC 22000 standardı, daha önce uygulamadaki ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda güvenliğinde ön koşul programlarını karşılayamadığı için yeni bir yönetim sistemi olarak oluşturulmuştur.   

3 Haziran 2019 tarihinde FSSC 22000'in Versiyon 5'ini yayınlanmıştır. Yeni versiyonunun yayınlanmasının ana nedenleri arasında; yeni ISO 22000:2018 standardının yayınlanması, paydaşlar kuruku karaları listesinin dahil edilmesi, GFSI gerekliliklerine uyum ve sürekli iyileştirme süreci sayılabilir.

FSSC 22000 V5 belgeleri (program kılavuzu, ekleri ve rehberi) belgelendirme programı belgeleri bölümünde yer alan FSSC 22000 web sitesinde erişime açıktır.

FSSC 22000 V5 programının gereklilikleri uyarınca yapılacak geçiş denetimleri 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Olağandışı şartlar altında, V5 geçiş denetimi 2021'de gerçekleşebilir; ancak bu süreç FSSC 22000 V5 programı gereklilikleri uyarınca ve 29 Haziran 2021 tarihinden önce tamamlanmalıdır. Olağandışı şartlar belgelendirilmeli, mevcut belgelendirme kuruluşu ile paylaşılmalı ve kuruluş tarafından onaylanmalıdır.
Onaylandığı takdirde, belgelendirme kuruluşu geciken denetimleri en geç 31 Aralık 2020'ye kadar bildirmelidir. Bu zaman çizelgesine uyabilmemiz için, organizasyonunuzun en geç 29 Kasım 2020 tarihine kadar belgelendirme kuruluşunu olağandışı şartlar hakkında bilgilendirmesi gerekir.

Bütün FSSC 22000 V4.1 belgeleri 29 Haziran 2021'den sonra geçersiz olacaktır ve belgelendirme kuruluşları tarafından geri çekilecektir. Organizasyonunuzun yukarıda detaylarıyla açıklanan geçiş sürecine uymaması halinde, belgelendirmeyi yeniden alabilmesi için ISO 17021 gereklilikleri uyarınca 1. aşamadan belgelendirme sürecine başlaması gerekecektir.
Başarılı bir geçiş denetiminden sonra yeni bir V5 belgesi düzenlenecektir (takip denetimi olması halinde aynı belge geçerlilik süresi korunacaktır).

FSSC 22000 V5 Geçiş Eğitimi
FSSC 22000 V5 Bilgilendirme Eğitimi 
FSSC 22000 V5 İç Denetçi Eğitimi

Etkinlik bulunamadı!