Kurumsal Gelişim Eğitimi Amacı:

Çalışanların motivasyonlarını arttırmak,

Stresle baş edebilmek,

Kurum içi iletişimi güçlendirmek,

Çalışanların güçlü noktalarını keşfetmek

Bu özelliklerini stratejik noktalarda değerlendirerek kuruma katkı sağlamak,  kurum için hayati önem taşır. Performans arttırıcı herhangi bir etkinlik yapılmayan kurumlarda, çalışanların olumsuz duygu ve düşünce yüklenmeleri kaçınılmazdır. Bu durumun şirketin rakamsal sonuçlarına yansımaması da mümkün değildir.

İş yaşantısında insan davranışını anlayarak, insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak mümkündür. Bu gerçeğin bilincindeki kurumlarla, kurumun kendi gereksinimleri göz önünde tutularak kurumsal gelişime en uygun atölye çalışmasına karar verilir.

Çalışanların farklı deneyimler ve teknikler edinecekleri atölye çalışmalarının kuruma sağladığı faydalardan bazıları;

Ofiste zindelik ve esenlik halinin yükselmesi

Genel verimlilik artışı

Çalışanlarda işten tatmin olma oranının artışı

Konsantrasyonun yükselmesi ile iş hızı ve kapasitesinin artışı

 

Etkinlik bulunamadı!